ژانویه 23, 2023
دوره آموزش استایلینگ و الگوسازی

دوره آموزش استایلینگ و الگوسازی

دوره آموزش استایلینگ و الگوسازی دوره آموزش استایلینگ و الگوسازی، یکی از دوره های پر کاربرد این مؤسسه است که همواره مورد استقبال هنرجویان قرار می […]
دسامبر 29, 2021
آموزش استایلینگ و الگوسازی

آموزش استایلینگ و الگوسازی

آموزش استایلینگ و الگوسازی استایلینگ و الگوسازی سبکی ویژه و متمایز در صنعت مد می باشد در واقع استایلینگ و الگوسازی یکی از ریشه های اصلی […]